PACIOLI

Účtovný softvér

PACIOLI

Účtovné služby

PACIOLI

Audítorské služby

PACIOLI

Daňové poradenstvo

Produkty

Express SQL

Express SQL

Účtovný softvér pre väčšie firmy.
Technológia klient-server.
Práca aj cez internet.

Viackeyboard_arrow_right

Express Plus

Express Plus

Rozšírenie aplikácie Express SQL
o agendy: zmluvy, servis, úlohy,
hromadný mailing a iné.

Viackeyboard_arrow_right

Express XP

Express XP

Účtovný softvér pre menšie firmy.
Všetky základné moduly.
Práca v sieťovej verzii.

Viackeyboard_arrow_right

Služby

Softvérové služby

Softvérové služby

Viackeyboard_arrow_right

Účtovné služby

Účtovné služby

Viackeyboard_arrow_right

Audítorské služby

Audítorské služby

Viackeyboard_arrow_right

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

Viackeyboard_arrow_right

O nás

Spoločnosť ConsultLine bola založená v roku 1994 ako poradenská agentúra v oblasti ekonomiky, riadenia a podpory vnútropodnikových procesov. Absencia efektívnych softvérových riešení pre stredné firmy predznamenali začiatok softvérových služieb a vznik účtovného a ekonomického softvéru PACIOLI. Spojenie účtovných a ekonomických skúseností s programátorskými schopnosťami na jednom mieste generovali rýchly vývoj a zdokonaľovanie vlastného softvéru. Vývoj softvéru aj pre vlastné potreby zároveň znamenal precízne doladenie funkcionalít jednotlivých modulov. Aj preto dnes riešenia založené na báze účtovného a ekonomického softvéru PACIOLI uľahčujú, urýchľujú, zefektívňujú a zdokonaľujú prácu nám i našim užívateľom.

Kontakty

Sídlo spoločnosti:

ConsultLine s.r.o., Vojenská 22, 934 01 Levice
IČO: 34111328, DIČ: 2020402560, IČ DPH: SK2020402560 
Obchodný register: Okr. súd Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 790/N
hotline@pacioli.info

Obchodné pracovisko Bratislava
Pribinova 25

tel.: +421 (0)2 4463 7585
obchod@pacioli.info

Servisné pracovisko Bratislava
Sreznevského 7

kontaktná osoba: Ing. Daniel Mikulič
tel.: +421 (0)2 4463 7584
fax: +421 (0)2 4463 7586
servisba@pacioli.info

Obchodné a servisné pracovisko Levice
Vojenská 22

kontaktná osoba: Ing. Stanislav Ovsenák
tel.: +421 (0)36 622 82 59
fax: +421 (0)36 631 47 18
servislv@pacioli.info

keyboard_arrow_up