Audítorské služby

Audítorské služby

Spoločnosť ConsultLine s.r.o. využíva služby audítorov v konzultačných projektoch vyžadujúcich reálne poznanie spoločnosti z hľadiska jej ekonomického a finančného postavenia. Výhoda disponibility audítorského posúdenia legislatívy, predpisov a odporúčaní sa prejavuje aj v správnej a efektívnej implementácii zmien v účtovnom a ekonomickom softvéri PACIOLI.