Express 4

Softvér pre Vaše podnikanie.

CRM

CRM

Cenové ponuky, obchodné rokovania, úlohy,
zasielanie e-mailov, plánovanie zákaziek,
projektov či obchodných prípadov, ...

PREDAJ

Predaj

Objednávky, faktúry, úhrady, upomienky,
registračná pokladnica, riadenie e-shopu,
schvaľovanie, zádržné, ...

PROJEKT

Projekt / Zákazka

Finančný plán, definovanie míľnikov,
zodpovedné osoby, dokument manažment,
hotline, vedomostná základňa, ...

SKLADY

Sklady

Cenníky, 344 typov analýz, prepojenie
na objednávky, fakturáciu a e-shop,
inventúra, ...

FINANCIE

Finanacie

Účtovníctvo, pokladnice, platobné karty,
bankové účty, štatutárne a daňové výkazníctvo,
finančná analýza, analýza zákaziek a stredísk, ...

POMOCNÉ EVIDENCIE

Pomocné knihy

Pošta, evidencia majetku a odpisov,
cestovné náhrady, knihy jázd, ...

V prípade záujmu o softvér Express 4 kontaktujte:

hotline@pacioli.info