Express 4

Softvér pre Vaše podnikanie.

CRM

CRM

Správa leadov, cenové ponuky,
obchodné rokovania, úlohy,
plánovanie zákaziek ...

PREDAJ

Predaj

Objednávky, faktúry, úhrady,
upomienky, registračná pokladnica,
schvaľovanie, zádržné, OCR ...

PROJEKT

Zákazky

Finančný plán, míľniky,
zodpovedné osoby, notifikácie,
dokument manažment ...

SKLADY

Sklady

Cenníky, analýzy, prepojenie
na objednávky, faktúry,
inventúra ...

FINANCIE

Financie

Účtovníctvo, platobné karty,
pokladnice, bankové účty, štatutárne
výkazníctvo, analýza zákaziek ...

POMOCNÉ EVIDENCIE

Pomocné knihy

Pošta, majetok a odpisy,
cestovné náhrady, kniha jázd,
pošta, registratúra, GDPR ...

V prípade záujmu o softvér Express 4 sme pripravení na Vaše otázky:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné.
* Bezpečnostné overenie:

Musíte vyplniť polia označené hviezdičkou.