Express 4 GDPR

Softvér pre správu dokumentácie ochrany osobných údajov.

SPRAVOVANIE

Spravovanie

Agenda, úlohy, otázky ...

HODNOTENIE

Hodnotenie

Súlad s nariadením,
zoznam pre DPIA,
nedostatky agiend ...

KOMUNIKACIA

Komunikácia

Incidenty, podnety,
súhlasy ...

OSOBY

Osoby

Oprávnené osoby,
dotknuté osoby,
príjemcovia ...

LEGISLATÍVA

Legislatíva

Legislatíva EU,
národná legislatíva,
pracovná skupina WP29 ...

POVEDOMIE

Povedomie

Vzory, školiace materiály,
školenia a kurzy ...

V prípade záujmu o softvér Express 4 GDPR sme pripravení na Vaše otázky:

* Všetky polia označené hviezdičkou sú povinné.
* Bezpečnostné overenie:

Musíte vyplniť polia označené hviezdičkou.