Finančné poradenstvo

Finančné poradenstvo

Interim manažment

Aktívne prevzatie CFO role vo fázach zmien (change manažment), rozvoja (business development) a akvizícií (M&A).

Oceňovanie podnikov

Stanovanie hodnoty firmy pri predaji alebo kúpe celého prípadne časti podniku, resp. obchodného podielu vrátane zabezpečenia celého procesu due diligence.

Insolvenčné poradenstvo

Vypracovanie komplexnej finančno-ekonomickej analýzy s cieľom identifikácie príčin nepriaznivého vývoja hospodárskej situácie firmy vrátane návrhu riešení v oblasti finančnej prípadne zákonnej reštrukturalizácie.