Účtovné služby

Účtovné služby

Paušál 40**

Položky v cene paušálu: 40
Licencie ekonomického softvéru: 1
(podvojné účtovníctvo, spracovanie DP DPH, KV DPH, účtovné poradenstvo, účtovný reporting, účtovná závierka a daňové priznanie)

69 eur/mes.*

Paušál 250

Položky v cene paušálu: 250
Licencie ekonomického softvéru: 3
(podvojné účtovníctvo, spracovanie DP DPH, KV DPH, účtovné poradenstvo, účtovný reporting, účtovná závierka a daňové priznanie)

349 eur/mes.*

Paušál 500

Položky v cene paušálu: 500
Licencie ekonomického softvéru: 5
(podvojné účtovníctvo, spracovanie DP DPH, KV DPH, účtovné poradenstvo, účtovný reporting, účtovná závierka a daňové priznanie)

649 eur/mes.*

* Cena bez DPH.
** Paušál možný pre obdobie roku vzniku spoločnosti.